PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "an-bài"

Rau mùi tây chữa hôi miệng, cảm cúm

Rau mùi tây chữa hôi miệng, cảm cúm

Rau ngò gai ai còn gọi là ngò tây, mùi tây, mùi tàu, có khá nhiều công dụng như giảm đau, chữa hôi miệng, trị cảm cúm..., được dùng tươi hay khô.
PC_Middle_200