PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "an-bài"

Chữa bế kinh với cây lá móng tay

Chữa bế kinh với cây lá móng tay

Theo y học cổ truyền, lá của cây lá móng có tác dụng hoạt huyết, tán ứ, sát trùng và thường dùng chữa một số bệnh ngoài da
PC_Middle_200