Tag: "an-bài"

Bài học từ việc quản lý lao động

Bài học từ việc quản lý lao động

VOV.VN - Biến động và thiếu hụt lao động, nhất là lao động có tay nghề là chuyện không mới và được dự báo từ lâu đối với ngành may công nghiệp.