PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "anh-hùng"

Lễ giỗ người Anh hùng dân tộc Trương Định

Lễ giỗ người Anh hùng dân tộc Trương Định

VOV.VN -150 năm trước, Anh hùng dân tộc Trương Định đã anh dũng, kiên cường cùng nghĩa binh chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược và đã tuẫn tiết một cách đầy khí phách.
PC_Middle_200