PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "bão-số-3"

Bão số 5 cách quần đảo Trường Sa 360km

Bão số 5 cách quần đảo Trường Sa 360km

VOV.VN - Trong 48 giờ tới, báo sẽ đi vào đất liền các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp
PC_Middle_200