PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "giao-thông"

Sức khỏe thai nhi văng khỏi bụng mẹ đang khả quan

Sức khỏe thai nhi văng khỏi bụng mẹ đang khả quan

Sau 5 ngày hồi sức tích cực, sức khỏe của thai nhi bị xe cán văng khỏi bụng mẹ diễn tiến khả quan. Hệ hô hấp của bé cải thiện ngoài sự mong đợi, các bác sĩ đã cai máy thở thành công cho bé và tiến hành nuôi ăn qua ống sonde trực tiếp vào dạ dày.
PC_Middle_200