Tag: "khủng-hoảng-chính-trị"

Thủ tướng Libya bị phế truất

Thủ tướng Libya bị phế truất

VOV.VN - Ông Charif al Wafi, một nghị sĩ độc lập cho biết, Thủ tướng mới có thể sẽ được bầu trong 2 tuần tới.