VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "khủng-hoảng-chính-trị"

Nước Pháp 2014: Thêm một năm lạc lối

Nước Pháp 2014: Thêm một năm lạc lối

VOV.VN - Những gì đang diễn ra ở Pháp hiện nay là một cuộc khủng hoảng đường lối chính trị, khi chính sách của các đảng phái dường như đều dẫn đến bế tắc.
PC_Middle_200