PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "hoa-kỳ"

Các đề xuất của Việt Nam tại APEC 22 được đánh giá cao

Các đề xuất của Việt Nam tại APEC 22 được đánh giá cao

VOV.VN - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: Đoàn Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong tất cả các vấn đề lớn của các Hội nghị, nhất là đề cao nhu cầu duy trì hòa bình, ổn định để phục hồi kinh tế, hợp tác và phát triển.

Xuất khẩu thủy sản đạt 5,65 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản đạt 5,65 tỷ USD

VOV.VN - Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 22,8% tổng giá trị xuất khẩu.
PC_Middle_200