Tag: "bac ho"

Để là thầy giáo tốt như lời Bác dạy

Để là thầy giáo tốt như lời Bác dạy

VOV.VN - Ðể làm thầy giáo tốt như Bác Hồ căn dặn, nhà giáo nhân dân Lâm Es luôn nỗ lực học tập suốt đời, cống hiến hết sức cho sự nghiệp trồng người.

Khắc ghi lời Bác dạy

Khắc ghi lời Bác dạy

VOV.VN -Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm sóc và dành tình thương yêu đặc biệt với người dân Tây Bắc.

Cội nguồn văn hoá Hồ Chí Minh

Cội nguồn văn hoá Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hồ Chí Minh là tấm gương thanh cao về nếp sống giản dị, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, dĩ công vi thượng.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds
VOV_AllPage