Tag: "bac ho"

Hồ Chí Minh - Đêm xa nước đầu tiên

Hồ Chí Minh - Đêm xa nước đầu tiên

VOV.VN - Trên con đường bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc được hòa mình trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Để là thầy giáo tốt như lời Bác dạy

Để là thầy giáo tốt như lời Bác dạy

VOV.VN - Ðể làm thầy giáo tốt như Bác Hồ căn dặn, nhà giáo nhân dân Lâm Es luôn nỗ lực học tập suốt đời, cống hiến hết sức cho sự nghiệp trồng người.

Khắc ghi lời Bác dạy

Khắc ghi lời Bác dạy

VOV.VN -Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm sóc và dành tình thương yêu đặc biệt với người dân Tây Bắc.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600