Tag: "bac ho"

Hồ Chí Minh - Đêm xa nước đầu tiên

Hồ Chí Minh - Đêm xa nước đầu tiên

VOV.VN - Trên con đường bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc được hòa mình trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds