Tag: "ban nha"

Đại gia thủy sản bán nhà riêng để trả nợ

Đại gia thủy sản bán nhà riêng để trả nợ

Ngoài bán nhà riêng trả nợ, ông Trần Văn Trí - chồng bà Diệu Hiền cho biết sẽ không thuê luật sư đến tòa và chấp nhận thua kiện đòi nợ của những người bán cá.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600