Tag: "bao chi"

Tương lai Radio là mạng xã hội?

Tương lai Radio là mạng xã hội?

VOV.VN - Lợi thế của radio là hình thức truyền thông riêng biệt, mạng xã hội chỉ làm tăng thêm giá trị của đài phát.

Gia tăng nhà báo lạm quyền, cửa quyền

 Gia tăng nhà báo lạm quyền, cửa quyền

Ông Thuận Hữu nêu rõ: Tình trạng nhà báo lạm quyền - cửa quyền ngày càng gia tăng; vẫn còn hiện tượng nhà báo lợi dụng vị trí và công việc để vụ lợi cá nhân.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds