Tag: "bao chi"

Gia tăng nhà báo lạm quyền, cửa quyền

 Gia tăng nhà báo lạm quyền, cửa quyền

Ông Thuận Hữu nêu rõ: Tình trạng nhà báo lạm quyền - cửa quyền ngày càng gia tăng; vẫn còn hiện tượng nhà báo lợi dụng vị trí và công việc để vụ lợi cá nhân.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600