VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "bao chi"

Mạng xã hội đang thách thức báo chí

Mạng xã hội đang thách thức báo chí

VOV.VN - Nhiều tờ báo bỏ qua khâu thẩm định để đăng tải ngay thông tin từ mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội.
PC_Middle_200