VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "bat"

Vì sao bắt tay không tốt cho sức khỏe?

Vì sao bắt tay không tốt cho sức khỏe?

VOV.VN - Bắt tay là một trong những điều tồi tệ nhất cho sức khỏe. Dù đây là cách chào hỏi tuyệt vời nhất nhưng cũng chính là nguyên nhân nhiễm virus.
PC_Middle_200