VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "bat"

Ngư dân ra khơi đón Tết trên biển

Ngư dân ra khơi đón Tết trên biển

VOV.VN - Tết này, lượng tàu ở Khánh Hòa ra khơi tăng hơn năm trước, mỗi chuyến ra khơi mùa này chỉ kéo dài từ 10 – 15 ngày.
PC_Middle_200
VOV_BalloonAds