Tag: "môi-trường-đầu-tư"

Tự chủ kinh tế không chỉ là khẩu hiệu

Tự chủ kinh tế không chỉ là khẩu hiệu

VOV.VN-Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, ổn định môi trường đầu tư chính là từng bước khẳng định tính tự chủ về kinh tế.