PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "môi-giới"

Môi giới mại dâm, cụ già 72 tuổi bị bắt giữ

Môi giới mại dâm, cụ già 72 tuổi bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng, 72 tuổi, làm nghề môi giới gái mại dâm và chứa gái mại dâm từ lâu, Công an đã nhiều lần đến tận nhà nhắc nhở không được kinh doanh dịch vụ vi phạm pháp luật, nhưng đối tượng vẫn phớt lờ cảnh báo.
PC_Middle_200