PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "nhà-báo"

Cái lý nhà Đài

Cái lý nhà Đài

VOV.VN - Ông nói ít, nhưng sẵn lý sự. Khi đến cơ sở, cái lý sự của ông có lúc được tôn thành cái lý của nhà Đài, thậm chí còn được coi là cái lý của Chính phủ.

Âm nhạc và tin tức

Âm nhạc và tin tức

VOV.VN -Đài FM đầu tiên là một bước đi khiêm tốn nhưng quan trọng, làm cơ sở cho Hệ Âm nhạc, Thông tin và Giải trí (VOV3) dần dần hùng hậu và cuốn hút.
PC_Middle_200