PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "nhà-báo"

Nhớ tác giả “Vấn đề hôm nay”

Nhớ tác giả “Vấn đề hôm nay”

VOV.VN - Với chuyên mục “Vấn đề hôm nay”, nhà báo Hoàng Trọng Đan đã tạo ra một “sân chơi” để các PV, BTV được thể hiện

Một nhà báo được dân tin

Một nhà báo được dân tin

VOV.VN -Cuộc đời làm báo của chị gắn trọn ở Ban Thời sự-Đài Tiếng nói Việt Nam. Chị là Nguyễn Thị Minh Đức với bút danh Minh Đức...
PC_Middle_200