PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "sân-khấu"

Về miền Tây, nghe hát dân ca Khmer Nam Bộ

Về miền Tây, nghe hát dân ca Khmer Nam Bộ

VOV.VN - Những lần vào làm giám khảo thi hát dân ca khu vực phía Nam, tôi được bổ sung thêm kiến thức về các thể loại văn hóa văn nghệ dân gian miền Tây.
PC_Middle_200