PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "sân-khấu"

Chuẩn nào cho danh hiệu NSND, NSƯT?

Chuẩn nào cho danh hiệu NSND, NSƯT?

VOV.VN -Danh hiệu NSND, NSƯT là một phần thưởng tinh thần rất quan trọng, là thước đo cho cuộc đời làm nghệ thuật của nghệ sĩ.
PC_Middle_200