PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "sân-khấu"

Phim mới về đồng tính sến và cũ

Phim mới về đồng tính sến và cũ

Chưa xét đến yếu tố tuyên truyền vì cộng đồng đồng tính, Cầu vồng không sắc khởi chiếu 20/3 khó làm khán giả hài lòng dưới góc độ một tác phẩm nghệ thuật.
PC_Middle_200