PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "phong-trào"

Chớ làm nông thôn mới kiểu “chín ép”!

Chớ làm nông thôn mới kiểu "chín ép"!

VOV.VN-Việc triển khai xây dựng nông thôn mới theo phong trào còn diễn ra ở không ít địa phương. Có nơi đã bước đi chệch hướng trên chặng đường này.
PC_Middle_200