Tag: "phong-trào"

Căng thẳng gia tăng giữa Israel và Phong trào vũ trang Hamas

Căng thẳng gia tăng giữa Israel và Phong trào vũ trang Hamas

VOV.VN - Những diễn biến gần đây đang đặt Tổng thống Palestine vào "thế khó", với việc lựa chọn nhận được sự ủng hộ của phương Tây để có được các khoản viện trợ hay duy trì Chính phủ đoàn kết dân tộc.