PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "quý-I"

Xuân về trên đảo xa

Xuân về trên đảo xa

VOV.VN - Năm nay, người dân Phú Quý có hai niềm vui lớn: kết quả xây dựng nông thôn mới và đảo Phú Quý có điện 24 giờ.
PC_Middle_200