VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "can cu"

Nga sẽ can thiệp quân sự vào Syria?

Nga sẽ can thiệp quân sự vào Syria?

VOV.VN -Theo ông Putin, dù rằng Nga khẳng định chưa can thiệp quân sự vào Syria nhưng cũng không loại trừ phương án này, trong trường hợp xấu xảy ra.
PC_Middle_200