Tag: "chua benh"

Phong bì bệnh viện: Khó cấm!

Phong bì bệnh viện: Khó cấm!

Nhiều bệnh viện từ lâu đã áp dụng quy định cấm đưa - nhận phong bì trong khám chữa bệnh nhưng gần như vẫn không ngăn chặn được
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600