VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "chuyen nghiep"

Đà Nẵng kỷ luật 95 cán bộ công chức

Đà Nẵng kỷ luật 95 cán bộ công chức

VOV.VN -Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị của Thành ủy Đà Nẵng về cải cách hành chính, hiện vẫn còn 20% cán bộ công chức đạt mức khá trở xuống về độ chuyên nghiệp
PC_Middle_200