Tag: "cua khau"

Keo Nưa nơi mùa xuân đến sớm

Keo Nưa nơi mùa xuân đến sớm

VOV.VN -Hương sắc mùa xuân trên đỉnh Keo Nưa lại càng thắm đượm. Người dân ở Keo Nưa ngắm tuyết rơi trong tiết xuân để thêm yêu Tổ quốc.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds
VOV_AllPage