PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "thu-giữ"

Thu giữ gần 5,5m khối gỗ lậu

Thu giữ gần 5,5m khối gỗ lậu

Toàn bộ số lượng gỗ bị thu giữ gồm 30 thanh gỗ giáng hương với tổng khối lượng quy tròn gần 5,5m khối thuộc nhóm I...
PC_Middle_200