PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "thu-giữ"

Phá đường dây ghi đề tiền tỉ

Phá đường dây ghi đề tiền tỉ

Theo tài liệu cơ quan công an thu được, từ tháng 12/2014 đến nay, đường dây này đã ghi đề với tổng số tiền 4,2 tỉ đồng.
PC_Middle_200