PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "tăng-lương"

Lương Bộ trưởng cũng… khó sống

Lương Bộ trưởng cũng… khó sống

Dù đã 3 lần tăng lương cơ sở nhưng mức 1,15 triệu đồng/tháng mới đạt 44% so với lương tối thiểu vùng của khu vực DN. Đời sống công chức còn khó khăn

Tăng lương cho cán bộ, công chức năm 2016

Tăng lương cho cán bộ, công chức năm 2016

VOV.VN -Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với một số Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính.
PC_Middle_200