PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "tăng-lương"

Lương tối thiểu năm 2015 sẽ tăng trên 10%

Lương tối thiểu năm 2015 sẽ tăng trên 10%

Trong tháng 8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ chốt phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính phủ xem xét vào đầu tháng 9 tới.
PC_Middle_200