PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "tăng-lương"

Tăng lương từ nguồn tiết kiệm chi

Tăng lương từ nguồn tiết kiệm chi

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 211 /2014/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
PC_Middle_200