VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "tăng-lương"

Tăng lương: Mừng ít, lo nhiều

Tăng lương: Mừng ít, lo nhiều

VOV.VN - Lương tăng thì giá cả nhiều mặt hàng sẽ tăng theo, trong khi DN có thể cắt giảm chi phí cho người lao động khiến thu nhập của họ có thể không tăng.
PC_Middle_200