Tag: "dai phat thanh truyen hinh"

Phát triển phát thanh tiếng dân tộc

Phát triển phát thanh tiếng dân tộc

VOV.VN -Phát thanh Dân tộc đang được củng cố, phát triển cả về nội dung, hình thức, ngày càng hấp dẫn, gần gũi, hữu ích với người dân.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600