Tag: "dang vien"

Khi Đảng “xắn tay” lo việc dân

Khi Đảng "xắn tay" lo việc dân

VOV.VN - Mọi cấp ủy, mỗi đảng viên đều “xắn tay” lo việc của dân thì chắc chắn mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh sẽ thực hiện được

Tuyên dương 192 Bí thư Chi bộ tiêu biểu

Tuyên dương 192 Bí thư Chi bộ tiêu biểu

VOV.VN - 192 đồng chí được tuyên dương là những Bí thư tiêu biểu về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600