PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "video"

Dập tắt lửa bằng âm thanh

Dập tắt lửa bằng âm thanh

Hai sinh viên tại Mỹ công bố phát minh sử dụng sóng âm thanh tần số thấp để dập lửa, ứng dụng cho những đám cháy trong nhà.
PC_Middle_200