PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "xuất-hiện"

Mùa xuân về miền Chầu văn

Mùa xuân về miền Chầu văn

VOV.VN -Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật hát văn vẫn duy trì, phát huy được những nét tinh hoa trong thực hành nghi lễ chầu văn của người Nam Định.

Các Táo thiếu những gương mặt mới?

Các Táo thiếu những gương mặt mới?

Có năm, kịch bản có “đổi vai” giữa Nam Tào - Bắc Đẩu với diễn xuất quen thuộc của Xuân Bắc - Công Lý, nhưng cái đổi ấy cũng chỉ như "Hồn Trương Ba - Da hàng thịt"
PC_Middle_200