Tag: "han nom"

Triển lãm “Hán Nôm-Di sản văn hoá Việt Nam”

Triển lãm "Hán Nôm-Di sản văn hoá Việt Nam"

Qua triển lãm này, người dân và bạn bè quốc tế sẽ hiểu và có ý thức trong việc giữ gìn các di vật của ông cha ta, phát huy giá trị văn hóa Hán Nôm làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600