Tag: "hat nhep"

Không cấp phép biểu diễn cho ca sĩ đã hát nhép

Không cấp phép biểu diễn cho ca sĩ đã hát nhép

Nhờ có sự cương quyết này mà Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện tốt Quy chế 47 về biểu diễn và tổ chức biểu diễn hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

“Nhiều trường hợp không thể cấm hát nhép”

"Nhiều trường hợp không thể cấm hát nhép"

Sáng 1/6, tại Hà Nội diễn ra hội nghị triển khai Chỉ thị 65- năm 2012 của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600