Tag: "hoa ky"

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam và Hoa Kỳ đã thông qua Tuyên bố chung tại cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ B.Obama vào chiều 23/5
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds