Tag: "hoi nhap"

Quyền được an toàn của người tiêu dùng

Quyền được an toàn của người tiêu dùng

VOV.VN - Ngoài việc nâng cao nhận thức về quyền lợi của người tiêu dùng, cần tăng cường các giải pháp nhằm xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds
VOV_iTVC
VOV_AllPage