Tag: "hoi nhap"

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29

VOV.VN - Trong 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã thảo luận và xác định những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao trong thời gian tới.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600