Tag: "ke hoach"

Việt Nam đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Mỹ

Việt Nam đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Mỹ

VOV.VN -Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giới thiệu cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Mỹ về môi trường, chính sách đầu tư của Việt Nam.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds