Tag: "khung hoang chinh tri"

Iraq khủng hoảng chính trị nghiêm trọng

Iraq khủng hoảng chính trị nghiêm trọng

VOV.VN - Quốc hội Iraq vừa quyết định bãi nhiệm Chủ tịch Quốc hội cùng hai Phó chủ tịch, đẩy chính trường chìm sâu vào khủng hoảng chính trị sau chiến tranh.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600