Tag: "mc"

Việt Hương được dựng tượng sáp

Việt Hương được dựng tượng sáp

Việt Hương là một trong những nghệ sĩ sẽ được dựng tượng sáp trong dự án 100 tượng sáp nghệ sĩ Việt Nam do hai nghệ nhân Việt thực hiện.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600