Tag: "phi bao tri duong bo"

Bán ô tô vì không lo nổi phí!

Bán ô tô vì không lo nổi phí!

Khi hay tin sắp ra đời nhiều loại phí với ô tô, nhiều người đã quyết định bán xe. Vì chỉ tính nhẩm với thu nhập hiện tại mà phải trả phí cao thì không thể nuôi nổi xe.

Thêm gánh nặng cho người lao động

Thêm gánh nặng cho người lao động

Chính phủ cần cân nhắc và xem xét mức phí cũng như thời điểm áp dụng để tránh tác động kép tới đời sống, thu nhập của người lao động

Thận trọng khi dự thảo chính sách

Thận trọng khi dự thảo chính sách

Về nguyên tắc, các chính sách mới phải hướng tới khoan sức dân, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, khuyến khích phát triển sản xuất. Mặt khác chính sách phải hướng tới cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ dần các khoản phí ngoài thuế, tiến đến chỉ thu thuế theo luật.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600