VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "san khau"

Nghệ sĩ Hà Thành hướng về Tổ nghiệp

Nghệ sĩ Hà Thành hướng về Tổ nghiệp

VOV.VN - Hằng năm, cứ đến 12/8 âm lịch, với tất cả sự kính ngưỡng và lòng yêu nghề, các nghệ sĩ dù ở đâu cũng luôn hướng về Tổ nghiệp.

Nghệ sĩ thời công nghệ

Nghệ sĩ thời công nghệ

Việc thuê fan không có gì là quá lạ với các nghệ sĩ. Chỉ cần có một nhóm trưởng với sự năng nổ thì cộng đồng fan sẽ tăng dần nhanh chóng.
PC_Middle_200