VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "thu giu"

“Ôm” 80 kg thuốc nổ đi giao bán

"Ôm" 80 kg thuốc nổ đi giao bán

Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ trái phép, thu 80 kg thuốc nổ.
PC_Middle_200
VOV_BalloonAds