Tag: "tieu huy"

Tiêu hủy 200 đồng hồ "nhái" hàng hiệu

Tiêu hủy 200 đồng hồ "nhái" hàng hiệu

VOV.VN -200 chiếc đồng hồ được tiêu hủy được thu gom từ phía khách hàng gửi về từ chương trình “thẩm định đồng hộ Thật- Giả miễn phí”
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600