Tag: "tre tho"

Mắt trẻ thơ

Mắt trẻ thơ

(VOV) -Mọi người cha đều muốn dành cho con những điều tốt nhất mà mình có. Đó là sự chính trực, là danh dự của một người đàn ông.

Trung thu Canberra, nhớ Việt Nam

Trung thu Canberra, nhớ Việt Nam

(VOV) - Các sinh viên Việt Nam ở Australia đã tổ chức cho các em nhỏ trong cộng đồng một liên hoan Trung thu vui vẻ
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600