VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "tu lenh"

Tàu Hải quân Australia thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Australia thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm, thủy thủ đoàn trên tàu HMAS Sirius của Hải quân Australia và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân sẽ huấn luyện chung trên biển.
PC_Middle_200
VOV_BalloonAds