VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "tu lenh"

Thái Lan có Tư lệnh Lục quân mới

Thái Lan có Tư lệnh Lục quân mới

VOV.VN - Ngày 28/8, Nhà Vua Thái Lan đã chính thức phê chuẩn danh sách thuyên chuyển và thăng cấp 831 tướng lĩnh quân đội Thái Lan.

Israel không kích tiêu diệt tư lệnh Hezbollah

Israel không kích tiêu diệt tư lệnh Hezbollah

VOV.VN - Một vụ tấn công bằng trực thăng của Israel đã tiêu diệt cả tư lệnh lực lượng Hezbollah và con trai của Imad Moughniyah, cố thủ lĩnh lực lượng này.
PC_Middle_200