VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "tu lenh"

Quân đội Việt Nam-Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác

Quân đội Việt Nam-Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác

VOV.VN - Tư lệnh phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ tin tưởng quân đội 2 nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực huấn luyện thực thi pháp luật trên biển

Thái Lan có Tư lệnh Lục quân mới

Thái Lan có Tư lệnh Lục quân mới

VOV.VN - Ngày 28/8, Nhà Vua Thái Lan đã chính thức phê chuẩn danh sách thuyên chuyển và thăng cấp 831 tướng lĩnh quân đội Thái Lan.
PC_Middle_200