PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "Đài-Tiếng-nói-Việt-Nam"

“CAT” là gì? “Thái Tiên” là ai?

“CAT” là gì? “Thái Tiên” là ai?

VOV.VN -Từ 1/2/1948, Đài Quốc gia phát đi từ Khuôn Cướm (Tuyên Quang) lấy mật danh là CAT. Thời ấy bí mật là hàng đầu, nên lệnh ban ra chỉ biết thi hành...

Người bạn của buôn làng Tây Nguyên

Người bạn của buôn làng Tây Nguyên

VOV.VN - Hơn 20 năm đã qua, giọng đọc của Rcom H’Ly ngày càng trở nên thân thuộc mật thiết với bạn nghe Đài người Jarai ở khu vực Tây Nguyên.
PC_Middle_200