PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "Đài-Tiếng-nói-Việt-Nam"

Tào lao với Trần Đăng Khoa

Tào lao với Trần Đăng Khoa

​ VOV.VN -Ngày trước nhắc đến lão Khoa, tôi cứ tưởng tượng hẳn nhà thơ phải phong độ lắm. Gặp! Mới vỡ lẽ, chẳng hề như tưởng tượng...
PC_Middle_200