Cánh tả có thể giành đa số phiếu tại cuộc bầu cử Thượng viện Pháp

Điều này sẽ tác động lớn tới chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào giữa năm 2012.

Sáng 25/9, diễn ra cuộc bầu cử Thượng viện Pháp đang được dư luận nước này quan tâm, bởi nó diễn ra ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp vào giữa năm tới.

Các nhà phân tích chính trị tại Pháp cho rằng, trong cuộc bầu cử Thượng viện Pháp lần này, cánh tả có thể sẽ giành được đa số phiếu. Điều này sẽ tác động lớn tới chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào giữa năm tới. Kết quả của cuộc bầu cử Thượng viện ngày 25/9 sẽ là một thử nghiệm trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống.

Thực tế cho thấy, Chủ tịch Thượng viện Pháp, ông Gérard Larcher - thuộc đảng Liên minh vì phong trào nhân dân UMP cánh hữu, đang bị giảm uy tín ngay tại Thượng viện.

Tại Thượng viện hiện nay, Đảng liên minh vì phong trào nhân dân UMP cánh hữu cầm quyền chiếm tỷ lệ cao nhất với 147%, đứng thứ hai là Đảng Xã hội cánh tả với 115% ghế, trên tổng số 343 Nghị sĩ tại Thượng viện./.

Anh Văn
Theo Parisien
VOV_AllPage