Xe cứu thương thành nơi hành nghề an toàn của gái mại dâm

Xe cứu thương thành nơi hành nghề an toàn của gái mại dâm

VOV.VN - Sáng kiến này của một doanh nhân xã hội Đan Mạch là nhằm bảo vệ các cô gái khỏi tình trạng bạo lực và bóc lột.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x