Chú bê hai mặt

Cư dân huyện Kulon Progo, thuộc khu hành chính đặc biệt Yogyakarta của Indonesia đang xôn xao vì một chuyện lạ - một chú bê có hai mặt vừa ra đời.

Tuy nhiên, trong cơ thể của chú bê này chỉ có một bộ phủ tạng gồm gan, phổi và ruột duy nhất. Chú bê này hầu như chỉ nằm, trừ khi phải dậy để uống nước./.

Theo Tin tức