Hội nghị APEC đề cao vai trò của phụ nữ

Phụ nữ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội trong cộng đồng 21 nền kinh tế khu vực nói chung và ở từng nước thành viên APEC nói riêng.

Hội nghị cấp Bộ trưởng hàng năm lần thứ 23 của diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Mỹ cuối tuần qua đã ra thông cáo chung về tăng cường và phát huy tối đa vai trò của phụ nữ trong các nền kinh tế thành viên của APEC.

Thông cáo chung nhấn mạnh tinh thần của hội nghị APEC tháng 11/2010 ở Yokohama (Nhật Bản): Nhìn nhận rõ tiềm năng dồi dào của phụ nữ có thể đóng góp vào nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định bình đẳng giới có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội trong cộng đồng 21 nền kinh tế khu vực nói chung và ở từng nước thành viên APEC nói riêng.

Theo thông cáo chung, 4 lĩnh vực chủ chốt phụ nữ có thể tham gia và đóng góp tích cực vào các nền kinh tế bao gồm: Quyền tiếp cận các nguồn vốn, quyền tiếp cận các thị trường, xây dựng năng lực và tay nghề, tham gia vai trò lãnh đạo.

Thông cáo thừa nhận hiện nay phụ nữ vẫn có ít đại diện nắm giữ các cương vị lãnh đạo cả trong lĩnh vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế nhà nước, do vậy các chính phủ cần phải có các biện pháp để tạo điều kiện và khuyến khích các thế hệ phụ nữ tương lai tham gia ngày càng sâu rộng vào các cương vị quản lý và lãnh đạo./.

Theo TTXVN
VOV_AllPage