Tổng thống Moldova tuyên bố từ chức

Ngày 2/9, Tổng thống Moldova Vladimir Voronin, đồng thời là Chủ tịch đảng Cộng sản Moldova (CPM), đã chính thức tuyên bố rời bỏ chức vụ Tổng thống

Trong tuyên bố đưa ra tại cuộc họp với lãnh đạo CPM, ông Voronin nêu rõ với tư cách là Chủ tịch CPM, vào thời điểm khó khăn của đất nước và của đảng như hiện nay, ông thấy không thể tiếp tục giữ chức Tổng thống trong một trạng thái "không chắc chắn và không rõ ràng".

Vì vậy, ông sẽ chỉ giữ vai trò là một nghị sĩ Quốc hội bình thường để có thể phối hợp cùng CPM và phái nghị sĩ CPM trong Quốc hội.

Ông cho rằng CPM cần liên kết mạnh mẽ hơn về mặt tổ chức và chính trị để có thể một lần nữa huy động mọi tiềm lực nhằm đạt được những thắng lợi mới, đưa đất nước trở lại con đường phát triển và tránh một cuộc tổng tuyển cử mới.

Trong khi đó, lãnh đạo CPM cũng quyết định để Chủ tịch đảng Vladimir Voronin rời bỏ chức vụ Tổng thống Moldova để tập trung lãnh đạo hoạt động của phái nghị sĩ CPM tại Quốc hội khóa mới, nơi CPM giữ 48/101 ghế.

Theo Hiến pháp Moldova, tân Chủ tịch Quốc hội Mihai Ghimpu sẽ kiêm luôn chức quyền Tổng thống nước này.

Giới quan sát nhận định việc ông Voronin từ chức Tổng thống Moldova cho thấy CPM chủ trương chuyển sang phe đối lập cứng rắn và sẽ không nhân nhượng "Liên minh vì liên kết châu Âu" (AEI) cầm quyền gồm 4 chính đảng là đảng Tự do-Dân chủ (LDP), đảng Tự do (LP), đảng Dân chủ (DP) và khối "Moldova của chúng ta" (OM).

Điều đó cũng đồng nghĩa với khả năng do chỉ giành 53/101 ghế trong Quốc hội khóa mới, AEI sẽ khó hội tụ đủ 61 phiếu ủng hộ tối thiểu để bầu tổng thống mới, người có quyền đề cử thủ tướng mới để Quốc hội thông qua.

Như vậy, Quốc hội Moldova khóa mới lại đứng trước nguy cơ sẽ bị giải thể để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn một lần nữa. Tuy nhiên, do năm 2009 Moldova đã 2 lần tiến hành bầu cử quốc hội (bầu cử thường kỳ vào ngày 5/4 và bầu cử trước thời hạn vào ngày 29/7), nên theo luật định, cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn tiếp theo chỉ có thể diễn ra vào đầu năm 2010./.

TTXVN
VOV_AllPage