Biếm họa 24h: Nhờ bóng đá, sao trẻ Đông Nam Á may mắn thoát kiếp lơ xe

Biếm họa 24h: Nhờ bóng đá, sao trẻ Đông Nam Á may mắn thoát kiếp lơ xe

VOV.VN - Phải nhờ tới bóng đá, sao trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á - Đoàn Văn Hậu mới thoát kiếp thành lơ xe.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x