Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga: Một biểu tượng của tình hữu nghị

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga: Một biểu tượng của tình hữu nghị

VOV.VN - Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đã phát huy hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x