Hà Nội (ảnh Nguyễn Trần Đức Anh)

VOV.VN
VOV_AllPage