Hai em bé Đà Lạt (ảnh Việt Hùng)

VOV.VN
VOV_AllPage