“Phụ nữ thông minh thì không thể lười và ở bẩn“

"Phụ nữ thông minh thì không thể lười và ở bẩn"

VOV.VN - "Tóm lại thế này, tôi ghét phụ nữ lười và bẩn. Mấy phụ nữ vừa lười vừa bẩn thì bỏ qua đi"...
PC_Middle_200
VOV-left-160x600